Hugo Hørlych Karlsen

Hugo Hørlych KarlsenHugo Hørlych Karlsen er mag. art. i nordisk sprog og litteratur, desuden uddannet i klassisk kinesisk medicin.

  Forfatter og oversætter.


 

1968: Nysproglig student fra Århus Statsgymnasium.

1974: Mag. art. i nordisk sprog og litteratur fra Århus Universitet.

  Magisterkonferensen Skriften, spejlet og hammeren. En kritisk analyse af en række nyere eksperimentelle danske forfatterskaber udkom på Borgens Forlag 1973. Afsluttende konferensforelæsning handlede om Nyrealismen i moderne dansk litteratur.


Fra 1969 løbende bidrag til aviser og tidsskrifter som anmelder og kulturmedarbejder.

   

Op til 1988 ansættelse ved:

  - Dagbladet Demokraten, Århus som kulturmedarbejder og litteraturanmelder.

  - Dagbladet Information som kulturmedarbejder og litteraturanmelder.

  - Århus Universitet som undervisningsassistent inden for nordisk sprog og litteratur.

  - Børnehave- og fritidspædagogseminarier og højskoler som gæstelærer.

  - Danmarks lærerhøjskole som timelærer, dernæst kandidatstipendiat og ekstern lektor i områderne:

  • Børns leg, liv, udvikling og læsning.
  • Værkstedsbaseret undervisning i den samordnede indskoling.
  • Tematisk undervisning i de større klasser.
  • Tekstanalyse og litteraturhistorie.

  - Siden 1982 anmelder og medarbejder ved litteraturtidsskrifterne BUM og PLYS, har desuden siden 1996 ydet en række bidrag til tidsskriftet Mit helbred og siden 2011 til magasinet Danmark-Kina.

  - Fra 1972 bidrag til poesitidsskriftet Hvedekorn med digte og oversættelser.


1993: Uddannet i klassisk kinesisk medicin fra Heart of Nature’s Way School, Edinburgh. Medvirkede i det kliniske arbejde på skolens akupunkturklinikker i Århus og Edinburgh.

Hugo Hørlych Karlsen har i ovennævnte sammenhænge skrevet og oversat bøger om børns leg, liv, udvikling og læsning. Har desuden udgivet værker om moderne dansk kultur og litteratur samt digte, noveller og romaner og oversat en række klassiske kinesiske værker og værker af moderne daoistiske mestre, ligesom han selv har skrevet om klassisk kinesisk medicin og det klassisk kinesiske skriftsprog.


Debut i 1972 med digtsamlingen Dans på glødende sne på undergrundsforlaget Jorinde & Joringel.

  Fuldtidsforfatter og oversætter siden 1988.

  

Et gennemgående tema i det skønlitterære forfatterskab er barndommen – det barn, som den voksne har med inden i sig selv, og børnene uden for den voksne. Barndommen som en intens selvhvilende og samtidig splittet periode med uafbrudte overgange. I for eksempel Længslens land. Vejen til Jerusalem beskrives børns situation og udvikling under krig og besættelse, mens kortromanen Stilheden, som indgår i Feberbørn. Panoramiske fortællinger, fortæller om to unge, som for mere end 20.000 år siden bryder op fra deres boplads, drevet af længsel efter deres helt eget liv.


En titel som Rejsen til den gyldne port signalerer barndommen som en rejse, en feberrejse mod hele tiden ukendt land. Mens de voksne lever i eftervirkningerne fra de lande, de forlod, og søger nye veje. En problematik der også er stærkt nærværende i romanerne Den første sønderhoning og Hollænderen – historiske romaner om sømænd og sømandskoner i Sønderho og på verdenshavene i 15-1600-tallet, lokalt forankrede verdensborgere.


De tematiske hovedtråde gennem forfatterskabet ud over barndommen i og uden for den voksne er:

  • Børns leg, liv, udvikling og læsning i relation til børneinstitutioner, skole og familie og strukturerne i det moderne samfund.
  • Palæstina/Israel-problematikken – sammenhængen mellem den store politik og det enkelte menneskes liv og indre verden.
  • Klassisk kinesisk medicin, filosofi og poesi – filosofi og praksis, klassiske værker, daoisme, behandlingsformer, kost, seksuel energi.
  • Den særlige danske kulturtradition med dans og musik, centreret om sønderhoningen som dans, musik og social manifestation i det maritime liv gennem århundrederne.


Siden 1988 har Hugo Hørlych Karlsen over en godt fyrreårig periode studeret det klassisk kinesiske skriftsprog og oversat og kommenteret arkaisk kinesisk poesi og daoistiske og klassisk kinesiske værker om klassisk kinesisk medicin og livsfilosofi, blandt andet:


- Daode jing (道德經, fra 500 f.v.t.)

- Den Gule Kejsers klassiker om indre medicin (黃帝內經, Huang Di nei jing, fra omkr. 300 f.v.t.)

- Klassikeren om de vanskelige områder (難經,Nan jing, fra mellem 200 f.v.t. til 200 e.v.t.)


Har oversat en af verdens ældste samlinger af poesi, nemlig første del af:


- Sangenes bog (詩經, Shi jing, sange fra omkring 1100 f.v.t. til cirka 300 f.v.t.)


Har oversat og kommenteret den grundlæggende, første del af Mesteren fra Huainan (淮南子, Huainanzi):


- Den oprindelige vej (原道, Juan dao, daos kilde, fra cirka 140 f.v.t.).


Har her udover oversat udvalgte digte og tekster af forskellige klassisk kinesiske forfattere og af europæiske digtere, blandt andet Bertolt Brecht, Friedrich Nietzsche, Friedrich Rückert, John Keats, Joseph von Eichendorf, Percy Bysshe Shelley, Novalis, Friedrich Hölderlin, William Wordsworth, Friedrich Schiller.

Hugo Hørlych Karlsen er udkommet på følgende forlag: Arena, Aschehoug, Borgen, Dan-bog, Dansklærerforeningen, Gjellerup, GMT, Gyldendal, Hovedland, Husets Forlag, Jorinde & Joringel, Kimære, Klitrose, Kornmod, Lindhardt & Ringhof, LTs förlag (Sverige), Mit Helbred, Modtryk, NordØsten NordOsten Books, Pax (Norge), Politiken, Rhodos, Sommer & Sørensen, Sphinx, Tiderne Skifter.


Hugo Hørlych Karlsen er født 19. oktober 1948. Faderen bødkermester, moderen ekspeditrice. To storebrødre, Kurt Winther Karlsen og Erling Aagaard Karlsen. Barneår i Sæby, Hjørring og på Amager. Ungdomsår i Risskov ved Århus, derefter voksenliv i eller ved Århus. Bor nu sammen med Petra Vestergaard Pedersen i Mariager tæt ved fjord og bøgeskove. Har døtrene Maja Rosendahl Frederiksen og Line Rosendahl Jensen og børnebørnene Ida, Signe, Astrid, Mads og Christian.


Hugo Hørlych Karlsen startede i 2004 sammen med Petra Vestergaard Pedersen forlaget og bogsalget NordØsten NordOsten Books med henblik på udgivelse af enkelte specialudgaver og siden med fokus på at gøre hovedparten af Hugo Hørlych Karlsens bøger og oversættelser tilgængelige i højkvalitative ebogsudgaver i epub-format.


Lindhard og Ringhof har henvendt sig om at måtte udgive Hugo Hørlych Karlsens bagkatalog i ebogsprojektet SAGA: Se ebogs- og lydbogsudgivelserne af Hugo Hørlych Karlsen i SAGA, klik herSamlede udgivelser og samlede artikler:


Link til Hugo Hørlych Karlsens samlede udgivelser: i pdfi epub


Link til Hugo Hørlych Karlsens samlede artikler: i pdf, i epub

Forlag og bogsalg


Trykte bøger, lydbøger, ebøger


Bestilling direkte hos os:

Ring 98 58 22 00, mail,

eller afkryds i Bestillingsliste.


Ønskes ebøger direkte fra os, leveres de

inden for 24 timer

i epub, mobi og pdf.

Betales med bankoverførsel.


Ønskes straks-download af ebøger, gå til vores ebogs-webshop nordosten.ebog.dk

Betales med betalingskort

eller MobilePay.


Trykte bøger og lydbøger

bestilt inden 13:00 hverdage afsendes samme dag.

Forsendelse til posttakst


Lindhardt og Ringhofs

Hugo Hørlych Karlsen-udgivelser i

 ebogsprojekt SAGA

Cookies


Hverken vi selv, eller one.com, som denne hjemmeside er hostet hos, bruger cookies.

 

Persondataadministration